درباره نمایشگاه

اصفهان فارما رویدادی تخصصی میان‌رشته‌ای در حوزه دارو و صنایع وابسته به دارو با رویکرد سلامت جامعه است. این رویداد شامل نمایشگاهی 3500متری است و 18 تا 20 بهمن 1396 (7 تا 9 فوریه 2018)، در سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.

دستاورد‌ها

مزیت‌ها

ارائه آخرین دستاوردها و نوآوری‌های در زمینه دارو و صنایع وابسته

معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود در شرکت‌های فعال در زمینه دارو و صنایع وابسته

تاثیرگذاری بر بازار دارویی داخلی و منطقه‌ای

برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی علمی داخلی و منطقه ای

ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین‌المللی در زمینه دارو و صنایع وابسته

حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات در زمینه دارو و صنایع وابسته

کشف بازار های جدید و روش های توزیع

جذب شریک تجاری و مشارکت عالی

کسب اطلاعات عرضه و تقاضا

ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی

ایجاد بانک اطلاعاتی

ارتباط با سازمان‌های اعتباری و بانک

افزایش دسترسی به بازار‌های منطقه ای

افزایش سهم بازار داخل

برگزاری دوره‌ها آموزشی

برگزار کنندگان

حامیان معنوی

حامیان سطحA

حامیان رسانه‌ای

آخرین مطالب